Kvaliteedikonsultatsioonid ja kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedijuhtimine on paljude ettevõtete töös ülitähtis osa. Nii siseturule töötavad kui eksportivad firmad peavad konkurentsis püsimiseks pakkuma kvaliteetseid tooteid ja tagama protsesside püsivuse ja läbinähtavuse. ISO standarditele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem on paljudele ettevõtetele oluliseks konkurentsieeliseks.

Olles töötanud üle 10 aasta kvaliteedijuhina saan pakkuda järgmisi kvaliteedialaseid teenuseid:

 • Kvaliteedijuhi teenus:
  • Olemasoleva kvaliteedijuhtimissüsteemi ajakohasena hoidmine;
  • Ettevalmistused audititeks, siseauditite läbiviimine;
  • Saabuva ja väljamineva kauba inspekteerimine, reklamatsioonide koostamine ja neile vastamine;
  • Juhendite koostamine;
  • Tööprotsesside jälgimine ja hindamine.
 •  Kvaliteedijuhtimissüsteemi haldus:
  • Juhtimissüsteemi uuendamine vastavaks uuele standardiversioonile;
  • Dokumentatsiooni hoidmine ajakohasena;
  • Tegevusplaani koostamine
  • Ettevalmistus audititeks;
  • Auditite järgne järeltegevus.
 • Siseauditite plaani koostamine ja siseauditite läbiviimine koos järeltegevusega
 • ISO 9001 ja/või  14001 vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine:
  • Projekti ajakava koostamine;
  • Koolitus juhtkonnale ja töötajatele;
  • Dokumentatsioonisüsteemi loomine:
  • Kvaliteedisüsteemi käsiraamatu koostamine;
  • Abi kvaliteedipoliitika ja –eesmärkide sõnastamisel;
  • Protsesside kirjeldamine ja juhendite koostamine;
  • Vajadusel soovitused tööprotsesside muutmiseks;
  • Süsteemi siseauditi läbiviimine;
  • Välisauditil avastatud mittevastavuste korral abi mittevastavuste likvideerimisel.

Muude soovide korral või informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust! Otsime koos Teie vajadustele lahendusi.