Tõlkimine

Esialgu pakume kirjalikku ja suulist tõlget inglise, soome ja saksa keelest. Peamisteks valdkondadeks on tehnika (elektroonika, raadiotehnika, telekommunikatsioon, IT, masina- ja plastitööstus) ja religioon. Vajaliku oskussõnastiku või sõnavara olemasolul saame tõlkida ka muudest valdkondadest

 • Kirjalik tõlge:
  • Võõrkeelsete dokumentide eestindamine koos küljenduse säilitamisega;
  • Tootmisjuhendite tõlkimine eesti keelde;
  • Eestikeelsete dokumentide tõlkimine ülaltoodud võõrkeeltesse;
  • Veebilehtede tõlkimine, võõrkeelsete sisulehtede loomine;
  • Dokumentide, artiklite, raamatute refereerimine;
  • Kirjavahetuse tõlkimine;
  • Tarkvara lokaliseerimine.
 • Suuline järeltõlge;
  • Konverentside, koolituste, koosolekute tõlkimine, vajadusel ka Skype või veebikonverentsid;
  • Tõlkimine ärikoosolekutel;
  • Telefoni/skaibivestluste tõlkimine.

Tagame meie kätte usaldatud info konfidentsiaalsusele, sõlmides vajadusel kirjaliku lepingu.